Čo je to rekuperácia?

Rekuperácia je zariadenie, ktorým sa minimalizuje únik tepla pri vetraní. Funguje na základe výmeny tepla, ktoré odoberá z odvádzaného vzduchu a odovzdáva ho do čerstvého privádzaného vzduchu, čím ho ohrieva na požadovanú teplotu. Tým zároveň zabraňuje vzniku efektu prudkého ochladenia v interiéri ako v prípade bežného vetrania oknami. Vetranie pomocou otvorenia okien v pasívnych, nízkoenergetických rodinných domoch spôsobuje vysokú stratu tepelnej energie. Z tohto dôvodu boli vytvorené systémy, ktoré optimalizujú potrebnú výmenu vzduchu v domoch a tým zvyšujú komfort. Zároveň je možné takéto kontrolované vetranie doplniť o rekuperátor, ktorý napomáha k spätnému získaniu tepla. Tým, že toto zariadenie dokáže v priebehu hodiny vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti, znižuje sa nielen energetická strata a náklady na vykurovanie, ale klesá aj výskyt plesní, množstvo roztočov a škodlivých mikroorganizmov.

Výhody

 1. Úspora energie
  • Úspora energie až 50%
  • Rekuperácia tepla až 95%
  • Využitie obnoviteľných energií (kúrenie, ochladzovanie, ohrievanie vody)
 2. Zvýšenie komfortu
  • Trvalý prívod čerstvého vzduchu
  • Nepretržitá výmena vlhkého vzduchu, kuchynských pachov, a pod. za čerstvý vzduch
  • Automaticky voliteľné predhrievanie a ochladzovanie vzduchu
  • Ochrana pred vonkajším hlukom
 3. Zdravé prostredie
  • Obsah CO2 max. do 1 000 ppm (Pettenkoferovo číslo)
  • Zabraňuje prenikaniu vonkajších škodlivých látok do interiéru a zároveň odvádza nepriaznivé látky z miestností pomocou filtrov. Vytvára tak priaznivé prostredie pre alergikov a ľudí s dýchacími problémami
  • Zamedzuje tvorbu plesní
  • Znemožňuje prenikaniu hmyzu do miestností

Pri stavbe domov používame rekuperáciu ZEHNDER.

Zehnder je najväčším európskym výrobcom vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla pre rodinné a bytové domy s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami. Jednou z výhod, ktoré výrazne odlišujú Zehnder od iných výrobcov je rekuperácia vlhkosti, čím zabezpečuje vami predvolenú vlhkosť prostredia v jednotlivých miestnostiach. Zároveň zabraňuje nebezpečenstvu zimného vysušovania interiéru a naviac znižuje riziko zamŕzania výmenníka vzduchu. Vďaka najmodernejším EC ventilátorom s jednosmernými motormi so zníženým trením sú systémy vetrania Zehnder maximálne energeticky úsporné, čo  potvrdzuje aj údaj na certifikáte ,,Passivhaus institut“.

Prezrite si fotogalériu z realizácie rekuperácie.